31 mars, 2005

Noe på hjertet?

Send en epost til handletur@gmail.com dersom ditt foretak er omtalt og du mener dere fortjener en oppdatering av artikkelen utover det som er mulig vha. kommentar-funksjonen, eller hvis du har et utkast til en ny artikkel. For kortfattede meldinger og tips under 300 tegn, kan skjemaet under benyttes. Navn eller epostadresser vil ikke bli publisert, misbrukt eller videreformidlet, så jeg anmoder om at epostadresser jeg kan svare på blir brukt.

Kortfattede og saklige innlegg som passer sidens profil, kan etter mitt forgodtbefinnende bli publisert så lenge de ikke inneholder angrep på eller detaljerte beskrivelser av enkeltpersoner.


(obligatorisk)

(obligatorisk)

(ingen HTML, ikke HTTP i URLer, max 300 tegn)